Прогноз устойчивости оползневого склона в районе с. Лески (Одесская область )

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В работе предпринята попытка спроектировать профиль устойчивого откоса (предельного при коэффициенте устойчивости 1,0) с учетом влияния таких факторов, как гидродинамическое давление и сейсмичность. Использован метод Н.Н. Маслова – метод равнопрочного откоса (метод Fp), на базе которого нами получено уравнение, позволяющее оценить комплексное влияние фильтрационных и сейсмических сил на состояние склона.
У роботі зроблена спроба спроектувати профіль стійкого укосу (граничного при коефіцієнті стійкості 1,0) з урахуванням впливу таких чинників як гідродинамічний тиск і сейсмічність. Використано метод М.М. Маслова – метод рівноміцного укосу (метод Fp), на базі якого нами одержано рівняння, що дозволяє оцінити комплексний вплив фільтраційних та сейсмічних сил на стан схилу. Побудовано профіль стійкого схилу і встановлено ступінь його стійкості.
In this study we attempt to construct the profile of the stable slope, taking into account the effect of hydrodynamic pressure and seismic activity. On the basis of Maslov’s method we have developed an equation allows assessing the combined effect of filtration and seismic forces on the slope stability. The profile of the stable slope has been created and the degree of slope stability has been established as well.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета
Ключові слова
оползневой склон, устойчивый профиль, гидродинамическое давление, сейсмичность, зсувній схил, стійкий профіль, гідродинамічний тиск, сейсмічність, landslide, stable profile, hydrodynamic pressure, seismicity
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК