Способи творення відантропонімних прізвиськ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті йдеться про морфемні та неморфемні способи творення індивідуальних прізвиськ та вуличних назв жителів Наддністрянщини.
The report deals with the morphemical and non-morphemical methods of formation of individual nicknames and streetnames of the inhabitans of Naddnistranschyna.
Опис
Ключові слова
антропонім, словотвір, прізвисько, anthroponym, word formation, nickname
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК