Річард ІІ в біблійних образах: спроба розвідки з політичного гебраїзму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається ідентифікація біблійної традиції як однієї з тенденцій в ідеології Англії наприкінці 14 століття. Ключовим питанням є біблійні образи Річарда II. Автор зосереджується на значення роздумів про Біблію та історію ідей.
The article deals with the identification of the biblical tradition as one of the trends in the ideology of England late 14th century. The key issue is the biblical images of Richard II. The author focuses on the significance of reflections on the Bible in the history of ideas.
Опис
Ключові слова
Річард ІІ, біблійна традиція, Біблія, Richard II, biblical tradition, Bible
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць кафедри історії стародавнього світу та середніх віків
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання