Дотримання конституційних норм в механізмі реалізації Конституції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються питання дотримання Конституції в механізмі реалізації конституційних норм в сучасному конституційному праві. Дотримання вивчається як форма безпосередньої реалізації конституційних норм учасниками суспільних відносин. Звертається увага на відсутність ґрунтовних досліджень. Підкреслюється стабілізуюча роль Конституції в розвитку суспільства і держави для здійснення властивих їй функцій.
Реализация Конституции — это процесс воплощения конституционных норм во многих сферах жизни общества, при этом участниками этого процесса выступают практически все социальные субъекты. Достижение содержащихся в ней целей расчитано на длительный исторический период, требует консолидации общественных сил. Как конечный результат реализация означает достижение соответствия между требованиями конституционных норм совершить определенные поступки или воздержаться от них.
Опис
Ключові слова
Конституція, реалізація конституційних норм, дотримання Конституції, Конституційний Суд, конституційна процедура, Конституция, реализация конституционных норм, соблюдение Конституции, Конституционный Суд, конституционная процедура
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК