Проблемні питання доказування при розгляді заяви про арешт судна на забезпечення морських вимог

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Розглянуто проблему арешту морських суден на забезпечення морських вимог в Україні в частині особливостей доказування при розгляді заяви про арешт судна до подання позову по суті. Проаналізовано в зазначеному аспекті чинне законодавство України та законодавство деяких зарубіжних країн. Подаються рекомендації щодо вдосконалення чинного українського законодавства.
В статье рассмотрены проблемы ареста морских судов в обеспечение морских требований в Украине (в части особенностей доказывания) при рассмотрении заявлении об аресте судна до подачи иска по существу. Проанализировано действующее отечественное законодательство и законодательство некоторых зарубежных стран. Вносятся рекомендации относительно усовершенствования действующего украинского законодательства
Опис
Ключові слова
арешт судна, забезпечення морських вимог, арест судов, обеспечение морских требований
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК