Критерії оцінки якості перекладу рекламного тексту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Основною вимогою, що висувається до рекламних текстів, є вимога максимальної кількості інформації при мінімальному обсязі При цьому стислість викладу повинна поєднуватися з виразністю й експресивністю. Ефективність рекламного звернення залежить від низки чинників, які перебувають у взаємодії.
Опис
Ключові слова
рекламний текст, переклад, якість, критерії оцінки
Бібліографічний опис
Діалог: медіа-студії : зб. наук. праць
DOI
ORCID:
УДК