Мала проза Валентина Тарнавського: між традицією і новаторством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дослідження присвячене вивченню топіки у ранній творчості Валентина Тарнавського. Розглянуто проблематику та тематологічне розмаїття малої прози митця. Для аналізу обрано твори «Дерево життя», «Порцеляновий острів», «Супермен», «Народжена з піни».
Исследование посвящено изучению топики в раннем творчестве Валентина Тарнавского. Рассмотрены проблематика и тематологическое разнообразие малой прозы художника. Анализируются такие произведения, как «Древо жизни», «Фарфоровый остров», «Супермен», «Рожденная из пены».
This article is devoted to the analysis of topoi in Valentine Tarnavskiy’s early prose. We consider problemathics and of artist’s short fiction. «The Tree of Life», «Porcelain island», «Superman», «Born from the foam» were selected for the analysis.
Опис
Ключові слова
покоління вісімдесятників, Тарнавський Валентин, тематологія, топос, мала проза, оповідання, поколение восьмидесятников, Тарнавский Валентин, тематология, малая проза, рассказ, eightiers generation, Tarnavskiy Valentin, tematology, topos, short fiction, short story
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК