Підстава кримінальної відповідальності: теоретичний та правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена аналізу кримінальної відповідальності та складу злочину як єдиної її підстави. Автор розглянув різні точки зору, які висвітлені в юридичній літературі щодо підстав кримінальної відповідальності, та визначив проблеми в цій сфері.
Анализ разных точек зрения, представленных в юридической литературе относительно оснований уголовной ответственности, позволяет сделать вывод о сложности и многоаспектности данной проблемы. Ее разрешение качественно скажется на результатах нормативной и правоприменительной деятельности.
Опис
Ключові слова
кримінальна відповідальність, злочин, склад злочину, суспільно небезпечне діяння, уголовная ответственность, преступление, состав преступления, общественно опасное деяние
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК