Природний катаклізм як фактор ентогенезу (за Л. М. Гумільовим)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Виявлення і вивчення впливу природних умов на етнічні процеси, що протікали на ранніх етапах історії людства, є предметом дослідження провідних вчених минулого і сучасності. Завдяки їхньому доробку з'явилися так звані "географічні", або "інвайронменталістські" теорії етносу, серед яких помітне місце займають праці Л. М. Гумі-льова.
Опис
Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОДУ імені І.І.Мечникова, 2005. - Вип.17
Ключові слова
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК