До питання про козацьке походження перших жителів Одеси та її передмість (за матеріалами метричних книг з фондів Державного архіву Одеської області)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
СПД-ФО Бровкін О.В.
Анотація
В статті розглянуті згадки про козацьке походження у мешканців приміських селищ Одеського градоначальства. В роботі подані шляхи прояву цього історичного явища у першій половині ХІХ ст. у метричних книгах та сфаврографічих пам’ятках. У метричних книгах цей аспект відобразився у згадках термінів “козак” і “старшина”.
The article presents the study of the mentions on the inhabitants of suburban settlements of Odesa. In the investigation was shown the ways of display of this phenomenon in the first half of the ХІХ century in the registers. In the registers this aspect was displayed in rare mentions of the terms of “Cossack” and “Starshyna”.
Опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України / НАН України, НДІ укр. козацтва . – Одеса, 2010.
Ключові слова
козацьке походження, Одеське градоначальство
Бібліографічний опис
Чорноморська минувшина : записки відділу історії козацтва на Півдні України
DOI
ORCID:
УДК