КУРС «КУЛЬТУРА МОВИ» НА ФІЛОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ (особливості викладання за кредитно-трансферною системою)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет
Анотація
У статті на основі власного педагогічного досвіду проаналізовано особливості викладання за кредитно-трансферною системою фундаментальної дисципліни «Культура мови». Схарактеризовано змістові модулі курсу, представлено організацію навчальної діяльності
The article deals with the peculiarities of teaching of the fundamental course «Language culture» on the basis of own experience according to credit-transference system. Content modules of the course and educational process organization are characterized
В статье на базе личного педагогического опыта проанализированы особенности преподавания по кредитно-трансферной системе фундаментальной дисциплины «Культура языка». Охарактеризованы содержательные модули курса, представлена организация учебной деятельности
Опис
Слов’янський збірник: Збірник наукових праць.
Ключові слова
культура мови, учитель-словесник, кредитно-трансферна система навчання, змістовий модуль, language culture, language teacher, credit-transference system of education, content module, культура языка, учитель-словесник, кредитно-трансферная система обучения, содержательный модуль
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК