Thermal diffusivity of polymeric composite cured in a magnetic field

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Curing of the composite in a constant magnetic field of low intensity (Н∼104A/m) leads to the anisotropic spatial distribution of the filler particles - carbonyl nickel powder. Thermal diffusivity of the composite with orthotropic structure was measured using "pulsed heat source" method. Increase of thermal diffusivity value was found in the direction of the orthotropic axis.
Отверждение композита в постоянном магнитном поле малой напряженности (Н∼104 А/м) приводит к анизотропному пространственному распределению частиц наполнителя – порошка карбонильного никеля. Методом «импульсного источника тепла» проведены измерения коэффициента температуропроводности такого композита с ортотропной структурой. Установлено повышенное значение этого коэффициента в направлении оси ортотропии.
Затвердіння композиту в постійному магнітному полі малої напруженості (Н∼104 А/м) призводить до анізотропного просторового розподілу часток наповнювача - порошку карбонільного нікелю. Методом «імпульсного джерела тепла» проведено вимірювання коефіцієнта температуропровідності такого композиту з ортотропной структурою. Встановлено підвищене значення цього коефіцієнта в напрямку осі ортотропії.
Опис
Ключові слова
полимерный композит, магнитное поле, темперутуропроводность, полімерний композит, магнітне поле, температуропровідність, polymeric composite, magnetic field, Thermal diffusivity
Бібліографічний опис
Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
DOI
ORCID:
УДК