Лексико-граматичний клас ад’єктивів у поетичному мовленні (морфолого-семантичний, морфолого-словотвірний і структурний аспекти)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується експресивно-конотативний потенціал лексикограматичних категорій прикметника, що реалізується в поетичному мовленні, а також функціональний бік структурних різновидів означеної частини мови.
Expressive connotative potential of lexico-grammatical categories of adjectives that are realized in poetical speech as well as the functional side of structural varieties of this part of speech are analyzed in the article.
Опис
Ключові слова
лексико-граматична категорія, поетичне мовлення, прикметник, lexical-grammatical category, poetical speech, adjective
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК