Засоби створенн’я рекламного відеообразу (на матеріалі телеканалів «Інтер», «СТБ»)

Ескіз
Дата
2011
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Реклама є невід’ємною частиною інформаційного простору й користується надзвичайною популярністю як серед рекламодавців, так і серед споживачів. На сьогодні реклама відіграє важливу роль у формуванні поглядів та норм поведінки індивідів, а також чинить вплив на формування суспільної свідомості загалом. У цьому аспекті варто виокремити телевізійну рекламу як найдієвіший спосіб промоції. Завдяки поєднанню трьох складників (візуального, вербального та звукового) реклама на телебаченні може показувати нові товари та послуги, давати уявлення про технологію приготування різних страв, демонструвати побутову техніку та автомобілі у дії, вона допомагає споживачеві знайти спосіб вирішення проблеми чи складної ситуації, радить яким чином можна покрашити здоров’я, підвищити статус тощо.
Опис
Ключові слова
телеролик, вербальний текст, слоган, логотип
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК