Звертання в «Кобзарі» Тараса Шевченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядаються проблеми лінгвоетикету та використання етикетних формул звертань у «Кобзарі» Тараса Шевченка. Іде мова про стилістичне навантаження звертань, аналізуються особливості звертань, виражених кличним відмінком, виділяється 8 різних лексичних груп звертань.
В статье рассматриваются проблемы лингвоэтикета и использования этикетных формул обращений в «Кобзаре» Тараса Шевченко. Анализируются стилистические особенности обращений, выделяются различные лексические группы обращений.
This article deals with the problems of linguo-etiquette and the usage of etiquette formula, the most important of which is address in "Kobzar" by Taras Shevchenko. The article deals with the stylistic effect of the address in T. Shevchenko's poetry. The addresses expressed by vocative Case are considered. In the article eight different lexical groups of the address are selected. The meanings of these words, their stylistic function in the texts are described. The article is dedicated to the words with the fonnants. The attention is focused of the functions of suffixes. The article traces with peculiarities of T. Shevchenko's language and style.
Опис
Ключові слова
лінгвоетикет, формули лінгвоетикету, звертання, Тарас Шевченко, стилістичне навантаження, лингвоэтикет, формулы лингвоэтикета, обращение, стилистическая нагрузка, linguo-etiquette, linguo-etiquette formula, Taras Shevchenko, address, expressed by vocative Case, stylistic effect
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК