Спогади очевидців Голодомору 1932-1933 років як історичне джерело (за матеріалами Біляївського району Одеської області)

Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті на основі спогадів мешканців Біляівського району Одеської області аналізуються причини, перебіг і наслідки Голодомору 1932-1933 років. Розкриваються специфічні риси усних свідчень очевидців трагедії як історичного джерела.
В статье на основе воспоминаний жителей Беляевского района Одесской области анализируются причины, ход и следствие голода 1932-1933 годов. Раскрывается специализированная черта устных показаний очевидцев трагедии как исторического источника.
In the article on the base remembers of people from Bilyaivskiy district Odessa region analyses reasons, followers and consequences of the famine 1932-1933. Oral evidences of eye-witnesses of tragedy uncover as specifically historic source.
Опис
Ключові слова
Голодомор 1932-1933 років, спогади, Одеська область, голод 1932-1933 годов, воспоминания, Одесская область, famine 1932-1933, historic source, Odessa region
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК