Походження роду Воронцових за матеріалами «Родословной книги князей и дворян российских и выезжих»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті за матеріалами «Родословной книги князей и дворян российских и выезжих», яка відома під назвою «Оксамитова книга» і була опублікована російським просвітителем М. І. Новиковим у 1787 році, розглядається питання про походження дворянського роду Воронцових, представники якого зіграли значну роль на різних етапах історії монархічної Росії.
At this article the question of Vorontsov family, that figured prominently in the different stages of the history of the Russian monarchy, is treated according to the Genealogical Book of Princes and Nobles of Russia and Elsewhere, also known as the Velvet book, published by an enlightener N. I. Novikov in 1787.
В статье на материалах «Родословной книги князей и дворян российских и выезжих, известной под названим «Бархатная книга» и опубликованной просветителем Н. И. Новиковым в 1787 году, рассматривается вопрос о происхождении дворянского рода Воронцовых, представители которого сыграли значительную роль на разных этапах истории монархической России.
Опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015.
Ключові слова
Родовідна книга, Оксамитова книга, генеалогія, рід Воронцових, М. І. Новиков, Genealogical book, the Velvet book, Genealogy, Vorontsov family, N. I. Novikov, Родословная книга, Бархатная книга, генеалогия, род Воронцовых, Н. И. Новиков
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету
DOI
ORCID:
УДК