СПЕЦИФІКА ПЕРСОНОСФЕРИ РОМАНУ “ЗОЛОТІ ЛИСЕНЯТА” ЮЛІАНА ШПОЛА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджується експресіоністична манера зображення персоносфери і проблема двійництва у її трактуванні у мало знаному (бо на довгий час був вилучений з літературного процесу) романі “Золоті лисенята”.
The article studies the expressionist style of the personosphere representation and the problem of its bifacial interpretation in the poorly known (as it was excluded from the literature process) novel “Golden foxes” (“Zoloti lysenyata”)
Опис
Iсторико-лiтературний журнал : СПЕЦИФІКА ПЕРСОНОСФЕРИ РОМАНУ “ЗОЛОТІ ЛИСЕНЯТА” ЮЛІАНА ШПОЛА/ Бабіна Ольга - Одеса :Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010
Ключові слова
персоносфера, інтровертний тип психологізму, двійництво, personosphere, introspective type of psychologism, phenomenon of twin-character
Бібліографічний опис
Iсторико-лiтературний журнал
DOI
ORCID:
УДК