Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти інтересів споживачів

Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглянуті вихідні положення міжнародної практики застосування кримінальної відповідальності до господарюючих суб’єктів в контексті їх запровадження до національного законодавства України.
Уголовная ответственность юридических лиц становится возможной ввиду того, что на юридическое лицо переносятся правовые последствия действий, совершенных физическими лицами — его законными представителями, что не исключает уголовной ответственности последних, если они знали, что принимают участие в общественно опасном деянии и могли руководить своими действиями (бездействием).
Опис
Ключові слова
корпорація, представник, договір, обман, корпорация, представитель, договор
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК