Держава та система освіти у Візантії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Загальний погляд на роль Візантії в історії культури Європи полягає у тому, що вона максимально повно зберегла античний спадок, тому і не потребувала таких явищ, як періодичні «відродження» на Заході. Одним із головних аспектів цієї спадковості є візантійська система освіти. Саме обсяг знань, що отримували учні шкіл граматиків та риторів, і був тим місточком, котрий переносив літературний стиль, семантику, уявлення про світ, властиві античним еллінам, в інтелектуальний багаж освіченого ромея.
Byzantine Empire was the most strictly organized state in medieval Europe. Having the biggest budgets of the time emperors could provide their support for educational system and to elaborate some sort of educational policy at list in the spheres of the high rhetorical schools, law schools and theological education. The Auditorium of Capitolium in the times of Theodosius I, the School at Magnaura in 9-10th centuries, schools of law and philosophy founded by Constantine Monomachos are only the most famous examples of state or stately patronated educational institutions which constantly helped to increase the prestige of scholarship in the Empire and created new generations of the state officials.
Опис
Ключові слова
система освіти, Візантія, Римська імперія
Бібліографічний опис
Libra: збірка наукових праць Центру антикознавства та медієвістики
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання