СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕСТРИКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДНК МЕГАПЛАЗМИД И БАКТЕРИОФАГОВ ERWINIA CAROTOVORA

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
На основании проведённого сравнительного рестрикционного анализа ДНК мегаплазмид размерного класса 64,5–129 т.п.н., полученных из различных штаммов фитопатогенной бактерии Erwinia carotovora, установлено, что все исследованные плазмиды имеют разные рестрикционные узоры. Сравнительный анализ картин рестрикции мегаплазмиды рСА16-1 и бактериофага NF16 E. carotovora штамма 33А выявил несовпадение плазмидной и фаговой ДНК по сайтам рестрикции. В результаті проведеного рестрикційного аналізу ДНК мегаплазмід, отриманих з різних штамів фітопатогенної бактерії Erwinia carotovora, показано, що усі досліджені плазміди представлені унікальними послідовностями. Порівняльний аналіз картин рестрикції мегаплазміди рСА16-1 і бактеріофага NF16 E. carotovora штаму 33А виявив відсутність співпадінь плазмідної і фагової ДНК за первинною послідовністю. As the result of the restriction analysis of the DNA of phytopathogenic bacterium Erwinia carotovora megaplasmids from different strains it has been shown that all the studied plasmids are represented with the unique sequences. The comparative analysis of the restriction sites of E. carotovora ðÑÀ16-1 megaplasmid and NF16 bacteriophage from the strain 33A has detected that plasmid and phage DNAs differ in primary sequences.
Опис
Мікробіологія і біотехнологія= Microbiology & Biotechnology/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2009. - № 2(6). - укр. та рос.
Ключові слова
Erwinia carotovora, мегаплазмиды, бактериофаги, рестрикционный анализ, мегаплазміди, бактеріофаги, рестрикційний аналіз, megaplasmids, bacteriophages, restriction analysis
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія= Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК