Stages of de-onymization process

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article is dedicated to three stages of de-onymization process, starting with onymic play and ending with a refusal from the name.
Статтю присвячено аналізу трьох ступенів деонімізаційного процесу, починаючи з онімної гри й закінчуючи відмовою від особистого імені.
Статья посвящена анализу трех степеней деонимизации, начиная с онимной игры и заканчивая отказом от имени собственного.
Опис
Ключові слова
antonomasia, mesolex, connotonym, appellative, антономасія, мезолекс, конотонім, апелятив, антономазия, коннотоним, аппелятив
Бібліографічний опис
Записки з ономастики = Opera in onomastica
DOI
ORCID:
УДК