Наближення дробових частин тригонометричними поліномами

Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У роботі будується наближення дробових частин при допомозі тригонометричного полінома мінімального степеня.
В работе строится приближение дробных долей при помощи тригонометрического многочлена минимальной степени.
In the article approximation is built to the fractional part through the trigonometric polynomial of minimum degree.
Опис
Ключові слова
дробові частини, ряд Фур’є, тригонометричний ряд, тригонометрична сума, дробные доли, ряд Фурье, тригонометрический ряд, тригонометрическая сумма, fractional part, Fourier series, trigonometric series, trigonometric sum
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК