До питання вивчення форм релігійної практики у мусульманських народів Північного Причорномор’я

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Добре відомо про виняткову роль тюркських народів в історичній долі Східної Європи в цілому і Північному Причорномор'ї зокрема. Після остаточного ухвалення ісламу в Золотій Орді при ханові Узбеку (1312/1313-1341 рр.) як державної релігії, він визначає багато найважливіших особливосгей духовності, побутової і політичної культури тюрків цього регіону.
Опис
Ключові слова
тюрські народи, Північне Причорномор'я, мусульманські народи, релігія
Бібліографічний опис
Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
DOI
ORCID:
УДК