СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ В PR ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ: СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Стаття присвячується дослідженню функціонування сучасного екологічного PR в Одеській області. Встановлено, що сьогодні екологічний промоушен втратив політичне забарвлення, він поєднує традиційну екологічну направленість з економічними й культурними інтересами, взаємодіє з усіма суб'єктами комунікації та переважно виконує іміджеформувальну функцію.
Статья посвящена исследованию функционирования современного эколо- гического PR в Одесской области. Установлено, что сегодня экологический промоушен потерял политическую окраску, он объединяет традиционную экологическую направленность с экономическими и культурными интересами, взаимодействует со всеми субъектами коммуникации и преимущественно выполняет имиджеформирующую функцию.
The article is dedicated to the research of functioning of contemporary ecological PR in the Odessa region. It is stated that nowadays ecological promotion has lost its political tinge. Ecological promotion combines traditional ecological trend with economic and cultural interests, interacts with all the subjects of communication and fulfils the function of the formation of image mainly.
Опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць / ред. кол. : відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса : Астропринт, 2012. — Вип. 15. — 472 с.
Ключові слова
PR-стратегія, екологія, порт,, промоушен, імідж, PR-стратегия, экология, порт, промоушен, имидж, PR-strategy, ecology, port, promotion, image
Бібліографічний опис
Діалог : Медіа-студії : збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК