Форми нарації у повісті І. Липи "З нового світу"

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Після здобуття Україною незалежності у вітчизняну історію починають повертатися імена її несправедливо забутих синів. Це люди, які, незважаючи на погрози та невдачі, не зрікалися своїх поглядів, продовжували працювати і відстоювати свою позицію. Їхня «свавільна поведінка» була не угідною владі і жорстоко каралась роками замовчувань, ворожим ставленням, розлукою з близькими, психічним та фізичним знищенням. Така доля спіткала й видатного письменника кінця ХІХ – початку ХХ століття – Івана Липу.
Опис
Ключові слова
Іван Липа, З нового світу, наратологя, художню своєрідність, психологізм малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК