Поняття трудових спорів: теорія і законодавство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті йдеться про дослідження поняття трудових спорів. Розглянуто теоретичні проблеми юридичного змісту поняття трудових спорів; запропоновано визначення поняття трудових спорів терміном “трудові конфлікти”; сформульовано теоретичне поняття трудових конфліктів; окремо запропоновано поняття індивідуальних та колективних трудових конфліктів, які рекомендуються передбачити в проекті Трудового кодексу України.
В статье речь идет об исследовании понятия трудовых споров. Рассмотрены теоретические проблемы юридического содержания понятия трудовых споров; предложено определение понятия “трудовые споры” термином “трудовые конфликты”; сформулировано теоретическое понятие “трудовые конфликты”; отдельно сформулированы понятия “индивидуальные и коллективные трудовые конфликты”, которые рекомендуется предусмотреть в проекте Трудового кодекса Украины.
Опис
Ключові слова
трудові спори, трудові конфлікти, комісія по трудових конфліктах, суд, примирна комісія, трудовий арбітраж, трудовые споры, трудовые конфликты, комиссия по трудовым конфликтам, суд, примирительная комиссия, трудовой арбитраж
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК