Ще раз про нумеративні топоніми з числівником сім (типологічний аспект)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букрек
Анотація
Статтю присвячено аналізу нумеративних топонімів з числівником сім в ономастичній сфері України та інших країн. Природа власних назв незмінна, тому типологічний аналіз виявляє значний топонімний ізоморфізм. Відмінності зумовлені не лише специфічним характером i шляхами розвитку розглянутих мов, не лише різними географічними та історичними умовами їх існування, а й особливостями ономастичного менталітету та традицій народів, які творили ці назви.
The article is devoted to the analysis of numeral toponyms with number seven in onomastic sphere of Ukraine and other countries. The nature of proper names being the same, the investigation reveals great deal of typological isomorphism. Their differences are determined not only by specific conditions of existence and development of corresponding languages but are also influenced by peculiarities of onomastic mentality and traditions of people who create these names.
Опис
Ключові слова
типологія, ономастика, топонім, ойконім, нумератив, кількісні числівники, число сім, typology, onomastics, oikonym, toponym, numeral, cardinal numerals, number seven
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК