Законодавчі колізії в динаміці співвідношення кваліфікації та покарання за податкові злочини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті здійснене авторське дослідження динаміки зростання кваліфікованого розміру шкоди за вчинення податкового злочину у співвідношенні із динамікою процентного зменшення розміру покарання за вчинення податкових злочинів.
Согласно разработанной авторской методике, было рассчитано процентное соотношение квалифицированного размера вреда и уголовного наказания в виде штрафа в соответствии с частью 1 и частью 2 статьи 212 УК. Предлагается изменить критерии расчёта причинённого налоговыми преступлениями вреда и установленного наказания в виде штрафа, взяв за основу размер минимальной заработной платы.
Опис
Ключові слова
кваліфікуючі ознаки, диспозиція статті, санкція статті, види шкоди, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, кваліфікований розмір шкоди, квалифицирующие признаки, диспозиция статьи, санкция статьи, виды вреда, необлагаемый налогом минимум доходов граждан, квалифицированный размер вреда
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК