Деякі шляхи вдосконалення статті 375 КК - постановлення суддеювироку,рішення,ухвали або постанови (ст.375 КК України)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Вітчизняне правосуддя переживає зараз складний доленосний етап становлення його у відповідності до міжнародних правових стандартів. В основі всієї системи правосуддя поряд і з іншими подіями та явищами, особливе місце займає судовий процес. Наша стаття присвячена деяким шляхам вдосконалення окремого складу злочину проти правосуддя.
В статье проанализированы конструкция и диспозиция ст. 375 УК Украины, исследовано соответствие требований статьи с положениями современного текущего законодательства и предложены пути совершенствования данной статьи в отношении формы правонарушений и ограничения данной нормы от дисциплинарного взыскания.
Опис
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова
судова система, постанова, вирок, правосудність, судебная система, постановление, приговор, правосудность
Бібліографічний опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State
DOI
ORCID:
УДК