Ключові фрагменти концептосфери мовної особистості М. М. Жванецького

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Сьогодні фокус гуманітарних досліджень, у тому числі лінгвістичних, спрямовано на вивчення homo loquens – людини, яка здатна породжувати і сприймати мовні повідомлення. Вивчення мовної особистості – перспективний напрям розвитку лінгвокультурології. Теоретична цінність її аналізу полягає в поясненні культурно значущих смислів, що складають специфіку національно-культурного світобачення народу. У нашій роботі ми розглядали мовну особистість М. М. Жванецького з метою з’ясувати, чи можна вважати його елітарною мовною особистістю, та проаналізували фрагмент концептосфери письменника. Поняття елітарної мовної особистості Є. М. Санченко [6] характеризує як сукупність рис людини, які розкриваються в її мовній поведінці. Наприклад, високий рівень мовної й комунікативної компетенцій та їхня реалізація в мовленнєвій діяльності. Матеріалом для аналізу виступали 579 творів М. Жванецького зі збірника «Собрание произведений в пяти томах», що містить мініатюри від 60-х років ХХ століття до сучасного періоду.
Опис
Ключові слова
М. М. Жванецький, концептосфера мовної особистості, елітарної мовна особистость
Бібліографічний опис
Філологічні студії