Концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища (НСІМОМС) української частини Чорного моря

dc.contributor.authorМедінець, Володимир Іванович
dc.contributor.authorКовальова, Наталя Володимирівна
dc.contributor.authorКонарева, Ольга Петрівна
dc.contributor.authorМедінець, Сергій Володимирович
dc.contributor.authorСнігірьов, Сергій Михайлович
dc.contributor.authorЧеркез, Євген Анатолійович
dc.contributor.authorСолтис, Інна Євгенівна
dc.contributor.authorДерезюк, Наталя Володимирівна
dc.contributor.authorMedinets, Volodymyr I.
dc.contributor.authorKovalova, Nataliia V.
dc.contributor.authorKonareva, Olga P.
dc.contributor.authorMedinets, Sergiy V.
dc.contributor.authorSnigirov, Sergii M.
dc.contributor.authorCherkez, Yevhen A.
dc.contributor.authorSoltys, Inna Ye.
dc.contributor.authorDereziuk, Nataliia V.
dc.contributor.authorЧеркез, Евгений Анатольевич
dc.date.accessioned2017-12-31T12:58:26Z
dc.date.available2017-12-31T12:58:26Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractПоказано, що ПО та наступні кроки впровадження РДМС неможливо виконати без отримання об‘єктивної сучасної інформації про стан морського середовища і, обов‘язково, про вплив на нього окремих видів діяльності людини та природних факторів. В останні роки в Україні лише в прибережних водах острову Зміїний проводяться регулярні дослідження і спостереження за станом морської екосистеми. В рамках науково-дослідного проекту «Провести дослідження та розробити сучасну науково-методичну основу для створення новітньої регіональної системи інтегрованого морського моніторингу» з фінансуванням з бюджету МОН Україні та за допомогою міжнародного проекту EU-UNDP EMBLAS-2 «Поліпшення моніторингу навколишнього середовища Чорного моря, фаза 2» на основі проведених досліджень з урахуванням результатів довгострокового моніторингу попередніх років в морській прибережній екосистемі острову Зміїний нами вперше була розроблена концепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища прибережних і відкритих районів моря.uk
dc.description.abstractIt has been shown that the software and the next steps for the MSFD implementation are impossible without objective current information about the state of marine environment and especially about the impact from certain human activities and natural factors. In Ukraine the regular surveys and observations of marine ecosystem state have been lately carried out only in the Zmiinyi Island coastal waters. In the framework of the National research project «To Carry out Studies and to Develop Current Scientific and Methodological Basis for Establishing of Modern Regional Integrated Marine Environment Monitoring System» funded by the Ministry of Education and Science of Ukraine and with the help from the EU – UNDP International Project EMBLAS-2 «Improving Environmental Monitoring in the Black Sea, Phase 2», based on the studies performed and taking into account the results of the previous long-term monitoring of the Zmiinyi Island coastal ecosystem, we have for the first time developed the concept of establishing of National Integrated Marine Environment Monitoring and Assessment System for coastal and open areas of the sea.uk
dc.identifier.citationЗб. тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2017» (19-22 квітня 2017, м. Харків)uk
dc.identifier.urihttps://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/12383
dc.language.isoukuk
dc.subjectо. Зміїнийuk
dc.subjectZmiinyi Islanduk
dc.subjectдовгостроковий моніторинг
dc.subjectнаціональна система моніторингу
dc.subjectnational monitoring system
dc.subjectlong-term monitoring
dc.titleКонцепція створення національної системи інтегрованого моніторингу і оцінки стану морського середовища (НСІМОМС) української частини Чорного моряuk
dc.title.alternativeConcept of the National Black Sea Integrated Environment Monitoring and Assessment System (NBSIEMAS) Development for the Ukrainian Part of the Black Seauk
dc.typeArticleuk
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
143-145.pdf
Розмір:
379.25 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: