Професор І. М. Гоголєв - видатний вчений і педагог, засновник кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського державного університету (до 90-річчя від дня народження)

Анотація
У зв’язку із 90-річчям від дня народження видатного вченого-ґрунтознавця, засновника кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Одеського університету професора І. М. Гоголєва аналізується його вклад у теорію і практику вітчизняної ґрунтознавчої науки, розвиток ґрунтознавчо-географічної науки в Одеському університеті.
В связи с 90-летием со дня рождения выдающегося ученого-почвоведа, основателя кафедры почвоведения и географии почв Одесского университета профессора И. Н. Гоголева анализируется его вклад в теорию и практику отечественной почвенной науки, развитие почвенно-географической науки в Одесском университете.
Main lifetime drafts, dedicated to 90th birth anniversary of professor I. M. Gogolev, famous soil scientist, founder of Soil-science and Soil geography Department of Odessa National Mechnikov University, are depicted. His contribution into theory and practice of ukrainian soil-science and development of soil and geography sciences in Odessa University is analized.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2010. - Том 15, Вип. 5: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
Ключові слова
професор М. І. Гоголєв, ґрунтознавець, Одеський університет, кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, профессор Н. И. Гоголев, почвовед, Одесский университет, кафедра почвоведения и географии почв, professor I. M. Gogolev, soil scientist, Odessa University, Soil-science and Soil geography Department
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
DOI
ORCID:
УДК