Motions of the components of AGNS according to VLBI MOJAVE data as indicators of the activity and spatial structure of the jet

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The system of ten radio telescopes VLBA (Very Large Baseline Array), with a maximum baseline of about 8,600 km, of the National Radio Astronomy Observatory of the USA (NRAO USA) carries out systematic monitoring observations of about 500 active galactic nuclei (AGN), the results are presented in the MOJAVE database. The resulting angular resolution (~0.47 arcseconds at a frequency of 15.4 GHz) is enough to separate the close surroundings of the AGN and its jet. The results of corresponding observations make it possible to compare the features of movement in the jet with the processes of activity of the AGN, as well as to study its spatial structure. The MOJAVE database contains the spectral densities of the radio fluxes of the AGN, radio images for each epoch of observations at the frequency of 15.4 GHz, and "Separation jet" diagrams (showing the angular separation of the jet components over time). This information makes it possible to study the movement of these components. In this work, a general analysis of movement patterns of the components of the 3C 273 jet was performed. In the published papers of the MOJAVE team, a similar analysis wasn’t presented for all jet’s features.
Система з десяти радіотелескопів VLBA (Very Large Baseline Array), з максимальною довжиною бази близько 8,600 км, Національної Радіоастрономічної Обсерваторії США (NRAO USA) проводить систематичні моніторингові спостереження близько 500-та активних ядер галактик (АЯГ), результати яких представлені у базі даних MOJAVE. Результуючої кутової роздільної здатності (~0.47 тисячних кутової секунди на частоті у 15.4 ГГц) достатньо для розділення близького оточення АЯГ та його джета. Результати відповідних спостережень дозволяють зіставляти особливості руху у джеті з процесами активності АЯГ, а також вивчати його просторову структуру. У базі даних MOJAVE представлені спектральні щільності радіопотоків АЯГ, радіозображення на кожну епоху спостережень на частоті 15.4 ГГц та діаграми “Separation jet” (що демонструють кутове відхилення компонент джета у часі). Ця інформація й дозволяє вивчати рух цих компонент. У цій роботі, було проведено загальний аналіз патернів руху компонент джета 3С 273. В опублікованих статтях команди MOJAVE, подібний проведеному аналіз не було представлено для усіх особливостей джетів.
Опис
Ключові слова
Active galactic nucleus, Separation jet, Relativistic jet, 3C 273, variations, активні ядра галактик, розділений джет, релятивістський джет, змінність
Бібліографічний опис
Odessa Astronomical publications = Одеські астрономічні публікації
ORCID:
УДК