Рецепція творчості Ґео Шкурупія сучасниками та літературознавцями нового часу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статті розглядається рецепція творчості одного з найяскравіших представників українського футуризму початку XX століття — Ґео Шкурупія — літературознавцями: від сучасників митця до вчених початку XXI століття. Проаналізовано абсолютно полярні думки та причини, що могли викликати таке сприйняття його творчості.
В статье рассматривается рецепция творчества одного из самых ярких представителей украинского футуризма начала XX века — Гео Шкурупия — литературоведами: от современников автора до ученых начала XXI века. Проанализированы абсолютно полярным точки зрения и причины, которые могли вызвать такое восприятие его творчества.
The reception of the creative work of the one of the most outstanding representatives of the Ukrainian Futurism of the beginning of the XX century — Geo Shkurupii — by the theorists of literature: from the contemporaries of the author to the scientists of the beginning of the XXI century is considered in the article. Absolutely different points of view and the reasons of such reception of his creative work are analysed.
Опис
Ключові слова
рецепція, авангардизм, український футуризм, рецепция, украинский футуризм, reception, avant-gardism, Ukrainian Futurism
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК