Психіатрична акцентуація молдавського спонтанного наративу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
«Мова - це дух народу». Саме так визначав мову Вільгельм фон Гумбольдт. І насправді, завдяки мові ми маємо можливість пізнавати світ, розкривати таємниці буття та, що є найголовнішим, розуміти інших людей та самих себе. Саме тут з’являється проблема. Ця проблема є актуальною і стає дедалі важливішою у зв’язку із прискоренням розвитку цивілізації, загальною глобалізацією, міграцією народів, зміною кількості та якості контактів між різними націями та державами й необхідністю їх оптимізації для збільшення їхньої ефективності. Щоб розв’язати цю проблему, треба спочатку проаналізувати кожну людину у біосоціокогнітивному комплексі (термін Н.В. Бардіної) як індивідуальність, а потім народ як сукупність індивідуальностей з однаковими особливостями. Саме вивчення людини у цілісності її психологічних, соціальних, культурно-національних, фізіологічних та інших структур, у всьому комплексі її зовнішніх зв’язків і відношень - єдиний шлях пізнання світобудови у цілому .
Опис
Ключові слова
наратив, акцентуація характеру, молдавська ментальність, молдавани
Бібліографічний опис
Філологічні студії
DOI
ORCID:
УДК