Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Економіка праці та соціально – трудові відносини» студентам 4 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Ескіз недоступний
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації написані на основі матеріалів укладача і доповнений розробками вітчизняних і зарубіжних авторів. У кожному тесті на одне питання наводиться чотири варіанти відповідей. Студент, ознайомившись із питанням, повинен дати лише одну правильну відповідь. Рівень знань студентів оцінюється за такими критеріями: «відмінно» - якщо правильні відповіді складають від загальної кількості 91-100%, «добре» - 75-90%, «задовільно» - 51-74%, «незадовільно» - менше 51%. Під час самостійної роботи над завданнями слід використовувати наведену навчальну літературу.
Опис
Ключові слова
економіка праці, соціально-трудові відносини, національні законодавчі акти, трудові ресурси, трудовий потенціал, державна політика, зайнятість, організація праці
Бібліографічний опис
Матюк Т.В. Методичні рекомендації для підготовки до модульного контролю з дисципліни «Економіка праці та соціально – трудові відносини» студентам 4 курсу спеціальність 051 Економіка. Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти/ Т.В. Матюк. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – 34 с.