Theoretical heritage by A. K. Korsakov : linguodidactic Interpretation (on The Material of the System of Past Tenses in English)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
The article is dedicated to the interpretation of the system of the “past” tenses in modern English as it is viewed in the manual by A. K. Korsakov “The Use of Tenses in English”, ( 1978) from the viewpoint of the methods of teaching. It is based on our more than 20 years’ personal classroom experience and presents A.K. Korsakov’s theory of tenses in a concise and comprehensible way without in the least distorting its basic ideas. The necessity of such interpretation is caused, on the one hand, by the great scientific validity of the manual (up to now it hasn’t lost its topicality and remains the best book on tenses ever written) and, on the other, by the fact of purely scientific way of presentation of the material and, probably, its thickness – the features that have hindered and still hinder its being widely applied in practice.
Стаття присвячується методичній інтерпретації системи минулих видо-часових форм сучасної англійської мови, представленої у посібнику А.К. Корсакова “The Use of Tenses in English” (1978), - з позиції багаторічного досвіду викладання граматики на спеціальному факультеті. Мета статті відродити інтерес як теоретиків-лінгвістів, так і практиків до теорії видо-часових форм англійської мови А.К.Корсакова, яка з своєю науковою значущістю та експланаторною силою до цього часу залишається неперевершеною.
Статья посвящается методической интерпретации системы прошедших видовременных форм современного английского языка, представленной в пособии А.К. Корсакова “The Use of Tenses in English” (1978), - с позиции многолетней практики преподавания грамматики на специальном факультете. Наша цель состоит в возрождении интереса как линвистов-теоретиков, так и практиков к теории времен английского языка А.К. Корсакова, которая по своей научной значимости и экспланаторной силе до си пор остается непревзойденной.
Опис
Ключові слова
tense, past indefinite, present perfect, before-present static, past static, anteriority, past, adverbial, видо-часова форма, минулий неозначений час, теперішній перфектний час, минулий перфектний час, перед-теперішній статичний час, передминулий статичний час, минулий статичний, обставина, видо-временная форма, прошедшее неопределенное время, настоящее перфектное время, прошедшее перфектное время, преднастоящее статичное время, предпрошедшее статичное время, прошедшее статичное время, предшествование, обстоятельство
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК