"Langue de bois" - журналістський неологізм, різновид політичного дискурсу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У царині політичної комунікації загальнотеоретична проблема "мова і влада" конкретизується у питання взаємодії мови і політичної влади як екстралінгвістичного чинника розвитку політичного мовлення. Цей взаємозв'язок є закономірним, проте необхідно враховувати, що мовна система розвивається також за своїми власними законами, які не регулюються ззовні. Втручання до внутрішньомовних процесів у вигляді підвищеного ідеологічного контролю призводить до семантичних і стилістичних деформацій дискурсу, позначених в зарубіжній лінгвістиці терміном " langue de bois " (буквально "дерев'яна мова")
Опис
Ключові слова
неологізм, дискурс
Бібліографічний опис
Записки з романо-германської філології = Writings in Romance-Germanic Philology
DOI
ORCID:
УДК