Стилистическая окраска в заголовках современной одесской периодики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглянуто типи конотації в заголовках газет на матеріалі одеської періодики. Наводиться типізація заголовків за різними типами стилістичного забарвлення. Досліджено одиниці різного мовного рівня з точки зору надання ними конотативного забарвлення заголовку.
Опис
Ключові слова
конотація, забарвлення, заголовок, функційно-стилістичний, емоційно-експресивний
Бібліографічний опис
Філологічні студії