Метамова лінгвістичних досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета даних методичних вказівок полягає в тому, щоб допомогти студентам ІІІ – IV курсів та магістрам англійського відділення факультету РГФ в оформленні наукових робіт українською мовою. Студенти IV курсу і магістри представляють результати свого дослідження на процедурі захисту наукової роботи англійською мовою. Тому додається стислий українсько-англійський словник метамови лінгвістичних досліджень, який включає найчастіше вживані слова і словосполучення. Додатки містять також зразки титульного аркуша, Змісту, Резюме англійською мовою та Списку використаних джерел.
Опис
Ключові слова
структура, курсова робота, тема дослідження, опистроботи, рекомендації до роботи
Бібліографічний опис
Калінюк О. О, Поздняков Д. О. Метамова лінгвістичних досліджень. Методичні вказівки до написання курсових, бакалаврських, і магістерських робіт з лексикології та стилістики англ. мови для студ. ІІІ – IV курсів та магістрів англ. відділення ф-ту романо-германської філології. – О.: КП “Одеська міська друкарня”, 2019. - 32с.
DOI
ORCID:
УДК