Деякі особливості семантичного аналізу міфів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Міфологія певного етносу завжди являє собою систему. Ця система, якщо змінюється в часі, то ці зміни мають настільки глобальне мірило (навіть у Європі не так століття, як тисячоліття), що для лінгвістичного аналізу міф можна вважати незмінним, застосовуючи синхронічний метод опису. Інша справа, що не є такими сталими елементи мовної системи народу, особливо найбільш «відкриті» для зовнішнього світу лексичні одиниці. Але взаємовідносини між лексикою й міфологією необхідно розглянути окремо й дуже уважно.
Опис
Ключові слова
міф, міфологія, семантичний аналіз
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК