Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 12 – Інформаційні технології

Анотація
Методичні вказівки розроблені з метою ознайомлення студентів з вимогами щодо написання кваліфікаційних робіт. В методичних вказівках містяться зразки необхідної супровідної документації, розкрито основні етапи написання кваліфікаційної роботи, відображено порядок підготовки до захисту кваліфікаційних робіт Методичні рекомендації призначені для здобувачів освіти освітньо- професійних програм галузі «Інформаційні технології».
Опис
Ключові слова
методичні вказівки, вимогами щодо написання кваліфікаційних робіт, етапи написання кваліфікаційної роботи, підготовки до захисту
Бібліографічний опис
Методичні вказівки з виконання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня та другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі 12 – Інформаційні технології / уклад.: Є. В. Малахов, Ю. О. Гунченко, Л. А. Волощук, О. І. Розновець, Н. Ф. Трубіна. – Одеса : ОЛДІ+, 2023. – 40 с.
DOI
ORCID:
УДК