Сонячні системи на основі термічних і фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В оглядовій статті проаналізовано технічні і експлуатаційні характеристики розроблених на даний час сонячних систем на основі термічних і фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії і основні напрями удосконалення PV/T модулів у складі систем.
В обзорной статье проанализированы технические и эксплуатационные характеристики разработанных на текущий момент солнечных систем на основе термических и фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии и основные направления усовершенствования PV/T модулей в составе систем.
The review article analyzes the technical and operational characteristics of currently developed solar systems based on thermal and photoelectric solar energy converters and the main areas of PV/T modules improvement as part of the system.
Опис
Ключові слова
фотоелектричні перетворювачі, фотоелементи, PV/T модулі, теплові колектори, фотоэлектрические преобразователи, фотоэлементы, PV/T модули, тепловые коллекторы, photoelectric converters, photocells, PV/T modules, thermal collectors
Бібліографічний опис
Сенсорна електронiка i мiкросистемнi технологiї = Sensor Electronics and Microsystem Technologies
DOI
ORCID:
УДК