Специфіка дискретно-аналогового аналізу комунікативних комплексів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Ментальна інтеріоризація оточуючого універсуму виявляється в особливостях актуалізації синестезованих концептів як «фрагментів знань, досвіду особистості, що містять і мовну, і позамовну інформацію». Специфіка ж міжособистісних концептуальних кореляцій об’єктивується у комунікативних комплексах, інтерактивний аналіз яких становить собою одну з наріжних проблем у конструюванні загальної картини національного світобачення.
Опис
Ключові слова
дискретно-аналоговий аналіз, комунікативни комплекси, специфіка, фактори, інформаційна редукція
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
DOI
ORCID:
УДК