СЛОВОТВІРНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ ЕМОЦІЙНОСТІ НІЖНИХ ІМЕНУВАНЬ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
У науковому дослідженні описано словотвірні засоби інтенсифікації чуттєвості ніжних іменувань, розкрито особливості їх впливу на емоційний складник значення номінацій.
Word buildings means of intensification of sensuality of tender nominations are described in this research, their influence on emotional part of nomination meanings is revealed.
В научном исследовании описаны словообразовательные средства интенсификации чувственности нежных именований, раскрыты особенности их влияния на эмоциональную составляющую значения номинаций.
Опис
Слов'янський збірник. (збірник наукових праць). - К.:Видавничий дім Дмитра Бураго,2012.-Вип.17.- Ч.2.
Ключові слова
емоційність, словотвірні засоби, ніжні іменування, emotionality, wordbuilding means, tender nominations, эмоциональность, словообразовательные средства, нежные именования
Бібліографічний опис
Слов’янський збірник : Збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК