Комунікативний дискурс в драматичній поемі Лесі Українки ≪Кассандра≫

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Звернення Лесі Українки до міфологічного матеріалу, тяжіня до міфопоетичного мислення з його зануренням у світ символів органічно пов’язане з прагненням поетеси-модерніста ввійти від практики раціонального дискурсу, поринути в емоційно-чуттєвий вимір трансцендентного, що давало можливість вийти на принципово новий рівень творіння буттєво-екзистенційних смислів.
Опис
Ключові слова
Леся Українка, модернізм, драматична поема, міфопоетичність
Бібліографічний опис
Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
DOI
ORCID:
УДК