Активність аспартатамінотрансферази у щурів в умовах гіпоксії при введенні метаболітів нікотинової кислоти

Ескіз недоступний
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Гіпоксія спостерігається досить часто і служить патогенетичною основою різноманітних патологічних процесів; в основі її лежить недостатнє енергетичне забезпечення процесів життєдіяльності. Гіпоксія є однією з центральних проблем патології. У нормальних умовах ефективність біологічного окислення, що є основним джерелом багатих енергією фосфорних сполук, необхідних для функції та оновлення структур, відповідає функціональної активності органів і тканин. При порушенні цієї відповідності виникає стан енергетичного дефіциту, що приводить до різноманітних функціональних і морфологічних порушень, аж до загибелі тканини.
Опис
Ключові слова
аспартатамінотрансфераза, гіпоксія, нікотинова кислота, serum aspartate amino transferase, hypoxia, nicotinic acid
Бібліографічний опис
Сагієнко, В. О. Активність аспартатамінотрансферази у щурів в умовах гіпоксії при введенні метаболітів нікотинової кислоти = Serum aspartate amino transferase activity in rats during hypoxia with the introduction of the metabolites of nicotinic acid : дипломна робота бакалавра / В. О. Сагієнко; наук. кер. О. О. Кокошкіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2017. – 35 с.
DOI
ORCID:
УДК