Медиаграмотность как коридор возможностей: от медиабезопасности до социальной активности

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті окреслено базові принципи впливу системи мас-медіа та розглянуто перспективи підвищення медіаграмотності.
В статье очерчены базовые принципы влияния системи мас-медиа и рассмотрены перспективы повышения медиаграмотности.
The article outlines basic principles of influence of mass media system and the perspectives of increasing of media literacy are examined.
Опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць / ред. кол.: відп. ред. Александров О. В. [та ін.]. — Одеса: Астропринт, 2014.
Ключові слова
система мас-медіа, медіавплив, медіаграмотність, система мас-медиа, медиавлияние, медиаграмотность, mass media system, media effects, media literacy
Бібліографічний опис
Діалог: Медіа-студії: збірник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК