Особливості та взаємозв’язок правосвідомості та правової культури

Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
В статті розглянуті поняття правосвідомості та правової культури, їх класифікації, структурні елементи, зокрема, правова психологія, правова ідеологія, правова поведінка. Проведено аналіз їх особливостей та взаємозв’язку.
Центральной темой статьи выступают понятия правосознания и правовой культуры. Проведён анализ особенностей взаимосвязи этих двух правовых категорий. Также в статье рассмотрены их классификации, структурные элементы, в том числе, правовая психология, правовая идеология, правовое поведение.
Опис
Правова держава = Правовое государство = Сonstitutional State: Науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса.
Ключові слова
правосвідомість, правова культура, правова психологія, правова ідеологія, правова поведінка, правосознание, правовая культура, правовая психология, правовая идеология, правовое поведение
Бібліографічний опис
Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State